pocitadlo

  Novinky:

   

Formulář přihlášky na všechny vzdělávací programy najdete ve fialové pastelce "Nabízíme" hned nahoře. Stačí stáhnout, vyplnit nebo vytisknout, vyplnit, naskenovat a odeslat elektronicky bez podpisu na spc@schola-viva.cz

   

Kurz Asistenta pedagoga - přijímáme přihlášky na leden 2019. Pro bližší informace pište nebo volejte - kontaktní osoba: Dagmar Ucekajová, spc@schola-viva.cz, mobil: 778 072 498.

   

Srdečně Vás zveme na 4. setkání (nejen) dospělých s dyslexií dne 5. 12. 2018 od 16 .00 hod., vstup zdarma.

   

 Kurz Matematika plná činností proběhne dne 12. 11. 2018 - akreditováno MŠMT, účastníci obdrží osvědčení, určeno pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ a asistenty pedagoga,  rozsah 4 hodin, cena: 650,- Kč, přednáší Mgr. Ivana Skalková. Přijímáme přihlášky. Pro bližší informace pište nebo volejte - kontaktní osoba: Dagmar Ucekajová, spc@schola-viva.cz, mobil: 778 072 498.

   

Pro velký úspěch pořádáme kurz Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová dne 23. 3. 2019 (sobota) od 9 hod., cena: 1.600,-Kč (zahrnuje kurzovné + metodiku + CD + pracovní listy).  Pro bližší informace pište nebo volejte - kontaktní osoba: Dagmar Ucekajová, spc@schola-viva.cz, mobil: 778 072 498. 

    Oznámení!   Pobočka centra v prostorách Zábřeha k 30. 6. 2010 skončila a přestěhovala se na své kmenové pracoviště Šumperk, kde se všem klientům budeme nadále věnovat.
Rodiče se však mohou rozhodnout a využívat stejných školských poradenských služeb v Pedagogicko psychologické poradně, pracoviště Zábřeh, Sušilova 40.
     V dětské populaci pozorujeme  stále vzrůstající trend alergických onemocnění a astmatu. I přes významné zlepšení zdravotního stavu po zavedení moderních preventivních léků a opatření  do praxe, díky nimž dochází ke stabilizaci onemocnění, se mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace. Vzhledem k tomu, že většina alergických onemocnění začíná právě v dětství, je vysoce pravděpodobné, že  zhoršení stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po provedených sondážích je jasné, že školy a školská pracoviště na takové situace dnes nejsou připraveny. Proto vznikl  předkládaný projekt, který  nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky:

Celorepublikový projekt
metodický seminář pro učitele mateřských,
základních a středních škol
Akreditace MŠMT Č.j. 26 186/2012-25-442
4. rok celorepublikového projektu
pod záštitou Kanceláře WHO v ČR

Cílem   projektu    je

*       zvýšit kompetence pedagogických pracovníků mateřských, základních ,  středních škol a školských zařízení v problematice alergických onemocnění,

*       naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole a ve školském zařízení,

 *      zacvičit  pedagogy v poskytnutí  první  pomoci dítěti při astmatickém záchvatu, celkové alergické reakci (anafylaxi) po bodnutí hmyzem a požití potravin.

 Pracovníci našeho  SPC  Šumperk, Erbenova 16  se dne  22. 2. 2013 zúčastnili uvedeného semináře a získali pro své pracoviště následující Certifikát

„ Škola přátelská dětem s alergií a astmatem “


Autoři Šnek & H@nes         Copyright © 2006          Administrace